IDEAS SOUGHT FOR LOGISTICS INNOVATION FOR TRADE (LIFT) GRANT

TradeMake East Africa (TMEA) through the Logistics Innovation for Trade (LIFT), a development finance instrument that provides grant finance for innovative business projects operating in the transport and logistics sector in East African, has secured $7.6 million for Round 2 funding of the LIFT fund. The funds will be...

MAONI YA TATOA JUU YA UTARATIBU MPYA WA MIZANI YA MAGARI

Katika juhudi za serikali ya Tanzania kuongeza ufanisi wa sekta ya usafirishaji nchini, wakati akiwa katika ziara nchini Rwanda, Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr John Pombe Magufuli aliahidi kupunguza idadi ya mizani kwa magari ya kusafirishia mizigo ya kwenda nje ya nchi. Katika utekelezaji wa ahadi...

INVITATION TO THE CHINA-AFRICA SMEs CONVENTION 2016

Dear TATOA Members As members of Tanzania Private Sector Foundation (TPSF), TATOA members have been invited to a China-Africa SMEs Convention which will take place in Shanghai, China from June 7th to 10th 2016. Below is a copy of the invitation letter for more information.   Dear Esteemed Members...